Tải Driver

Các loại đèn led

đèn led siêu tiếc kiệm
 may in Gia Bảo

Hotline0936273030Mua hàng đèn led Minh Quang (0) Giỏ hàng

Tải Driver

Dưới đây tôi tổng hợp Driver cho các dòng máy in phổ biến hiện nay, các bạn chỉ việc tải về cài đặt. Ngoài những driver không có ở đây các bạn cần driver nào hãy ĐT hoặc Mail, tôi sẽ tìm và gửi lại cho các bạn. ĐT: 0936 27 30 30  - Mail: luucamtung@gmail.com
Phần mềm điều khiển máy tính từ xa: Tải TeamViewer 

Phần Mền Reset Máy In Epson Nhật 

Reset epson ep804a Download

Reset epson a900 Download

Reset epson ep 803a Download

Reset epson ep 801a Download

Reset epson a900  Download

Reset epson a950  Download

Reset epson a970  Download

Reset epson t990  Download

Reset epson ep 703a Download

Reset epson G450 Download

Reset epson 976a Download

Reset epson 802a Download

Driver Máy Scan:

Epson GT15000 (Basic 19MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
Epson Perfection V200 (Basic 11.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
Epson Perfection V30 (Basic 11MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
EPSON PER-V700 (Full 39.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
Fujitsu FI-6130 (Full 117MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
Soft Scan Fujitsu FI-6130 (Full 232MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet N6010 (Basic 1.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet N6010 (Full 82.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 5590 (Full 147MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 5590 (Basic 13MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 7650 (Full 228MB) - win XP, Win 7 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 7650 (Basic 12.8MB) - Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 7800 (Full 139MB) - Winxp, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 7800 (Basic 1.43MB) - Winxp, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G4850 (Basic 1.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G4010 (Full 109.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G4050 (Basic 1.7MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G4050 (Full 109MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G3110 (basic 1.59MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G3110 (Full 114MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G4370 (basic 1.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G4370 (Full 182.2MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G3010 (basic 1.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G3010 (Full 182.2MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet G3970 (basic 2.7MB) - win XP, Win 7, Win 8 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 2400 (basic 2.6MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 200 (Full 110.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 200 (Basic 1.9MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet 2400 (Full 151MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet Pro 3000 (Full 175.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Scanjet N9120 (Full 139.6MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
Canon Lide 100 (16MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về  
Canon Lide 100 (16MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về  
Canon Lide 110 (9.16MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
Canon Lide 120 (9.16MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
Canon Lide 210 (9MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
Soft Scan MP Navigator EX 4.0 (47.5MB) - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
Driver Máy In HP:
HP LaserJet Pro MFP M125a - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP LaserJet Pro 400, M401 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về  
HP Laserjet 1010, 1015 - win XP 32bit | Tải về  
HP Laserjet 1010, 1015 - win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về  
HP Laserjet 1010, 1015 - win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
HP Laserjet 1018, 1020, 1022 - win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
HP Laserjet 1018, 1020, 1022 - win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
HP Laserjet P1005, P1006 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet P1005, P1006 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet P1505, P1505N - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet P1505, P1505N - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet 1200 - win XP, 2003 32bit | Tải về 
HP Laserjet 1200 - win XP, 2003, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet 1150, 1300 - win XP, 2000, 2003 32bit | Tải về 
HP Laserjet 1150, 1300 - win XP, 2003, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet 1160 - win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
HP Laserjet 1160 - win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
HP Laserjet 1320 - win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
HP Laserjet 1320 - win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
HP Laserjet P2014 - win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
HP Laserjet P2014 - win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
HP Laserjet P2015, 2015DN - win XP, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
HP Laserjet P2015, 2015DN - win XP, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
HP Laserjet P2035, 2035N - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet P2035, 2035N - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet P2055, 2055DN - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
HP Laserjet 2420, 2420DN - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet 2420, 2420DN - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet P3005DN, P3005 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet P3005DN, P3005 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet 3015 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet 3015 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet 3050 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet 3050 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet 1319F - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet 1319F - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet M1005 - Win XP, Vista 32bit | Tải về 
HP Laserjet M1005 - Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
HP Laserjet M1005 - Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
HP Laserjet 1522NF - Win XP, Vista 32bit | Tải về 
HP Laserjet 1522NF - Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
HP Laserjet 5200 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet 5200 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Laserjet 5100 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Laserjet 5100 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Color LaserJet CP1215 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Color LaserJet CP1215 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Color LaserJet CP1025 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Color LaserJet CP1025 - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Color LaserJet CP1515N - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Color LaserJet CP1515N - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Color LaserJet 2600N - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
HP Color LaserJet 2600N - win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
HP Color LaserJet 3600, 3600N - win XP, Vista 32bit | Tải về 
HP Color LaserJet 3600, 3600N - win XP, Vista 64bit | Tải về 
Driver Máy In Canon:
Tool Box Ver.4.9.1.1.mf17 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Canon LBP 1120 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win10 32bit | Tải về 
Canon LBP 1210 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win10 32bit | Tải về 
Canon LBP 3200 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win10 32bit | Tải về 
Canon LBP 2900 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 2900 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 3300 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 3300 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 3050, 3018, 3010 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 3050, 3018, 3010 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 3250 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 3250 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 6000, 6018B - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 6000, 6018B - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 6200D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 6200D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 6650DN - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 6650DN - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 1810 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
Canon LBP 1810 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
Canon LBP 1820 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
Canon LBP 1820 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
Canon LBP 3500 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 3500 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 3800 - Win XP, Win Vista, Win 7 32bit | Tải về 
Canon LBP 3800 - Win XP, Win Vista, Win 7 64bit | Tải về 
Canon LBP 3800 - Win 8 32bit | Tải về 
Canon LBP 3800 - Win 8 64bit | Tải về 
Canon LBP 3900,3910,3920,3930,3970 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
Canon LBP 3900,3910,3920,3930,3970 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4150 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4150 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4320 - 4350D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4320 - 4350D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4450 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4450 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4412 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4412 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4122 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4122 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4820D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon image CLASS MF 4820D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 5050 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 5050 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Canon LBP 7018C - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Canon LBP 7018C - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Driver Máy In Brother:
Brother Fax 2820 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 1111 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 1211, 1211W - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 2040 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 2140 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 2130 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 2240, 2240D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 2250, 2250DN - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 2270DW - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 2280DW - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother HL 5250DN - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother DCP 1511 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother DCP 1601 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7420 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7340 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7450 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7840N - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7030 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7360 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7820N - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7060D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7860DW - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7470D - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother FAX 2820 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Brother MFC 7220 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Driver Máy In Panasonic:
Panasonic KX-MB 652 - Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 662, 672 - Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 662, 672 - Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 802 - Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 812 - Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 772 - Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 772 - Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 1900 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 2010 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 2025 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 2030 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 1500, 1520, 1530 - Win XP, Win Vista, Win 7 32/64bit | Tải về 
Panasonic KX-MB 1500, 1520, 1530 - Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Driver Máy In Samsung:
Samsung ML 1610 - Win XP, Win Vista 32/64bit | Tải về 
Samsung ML 1610 - Win 7, Win 8 32/64bit | Tải về 
Samsung ML 1640 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32bit | Tải về 
Samsung ML 1640 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 64bit | Tải về 
Samsung ML 2240 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Samsung ML 2240 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Samsung ML 2010 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung ML 2250 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 4200 Printer - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 4200 Scan- Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 4300 Printer - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 4300 Scan- Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 4521F Printer - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 4521F Scan - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 4623 Printer - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 4623 Scan - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 3401 Printer - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Samsung SCX 3401 Scan - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Driver Máy In Epson:
Epson LQ 300 - Win XP 32bit | Tải về 
Epson LQ 300 - Win XP 64bit | Tải về 
Epson LQ 300+II - Win XP 32bit | Tải về 
Epson LQ 300+II - Win XP 64bit | Tải về 
Epson LQ 310 Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Epson LQ 590 Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Epson LQ 2180 - Win XP 32bit | Tải về 
Epson LQ 2180 - Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Epson LQ 2180 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 64bit | Tải về 
Epson 6200, 6200L - Win XP 32bit | Tải về 
Epson 6200, 6200L - Win XP 64bit | Tải về 
Driver Máy In Oki:
Oki ML1190 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Oki ML1190 PLUS - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Driver Máy In Oliveri:
Oliverti PR2 Plus - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32bit | Tải về 
Driver Máy In Xerox:
Xerox Phaser 3140, 3155 - Win XP 32bit | Tải về 
Xerox Phaser 3140, 3155 - Win 7 32bit | Tải về 
Xerox Phaser 3140, 3155 - Win 7 64bit | Tải về 
Xerox WorkCentre PE220 Prin - Win xp, Win vista 32bit | Tải về 
Xerox WorkCentre PE220 Scan - Win xp, Win vista 32bit | Tải về 
Xerox WorkCentre PE220 - Win 7 32/64bit | Tải về 
Driver Máy In Lexmark:
Lexmark E120, E120N - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 32/64bit | Tải về 
Driver in Dell:
Driver Dell 1130 - Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 32/64bit | Tải về 
Tổng hợp drivers các loại máy in hóa đơn nhiệt máy in Bill
Tawa PRP-250 (Basic 7.75mb) - win XP, Win 7, Win 8, W10 32/64bit | Tải về  
CodeSoft DP-7645III RC (Basic 425KB) - win XP, Win 7 32/64bit | Tải về  
Driver Dataprint KP C9F (Basic 280KB) - win XP, Win 7, WIn 8, Win10 32/64bit | Tải về  
CodeSoft DP-7645III RC (Basic 992KB) - Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
Gprinter GP-80250IIIN(Basic 703KB) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
Brich PRP 188 (Basic 16Mb) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit | Tải về  
Star TSP100 (Full 153Mb) - win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit MAC Linux | Tải về  
Xprinter (Basic 832KB) - Dùng cho win XP, Win 7 32/64bit MAC Linux | Tải về  
Xprinter (Basic 3.6Mb) - Dùng cho win XP, Win 7, Win 8, Win10 32/64bit MAC Linux | Tải về  
ATP
 • ATP K76, K80

  • Driver in hóa đơn nhiệt khổ giấy K76 ATP 
  • Driver in hóa đơn nhiệt khổ giấy K80 ATP
 • ATP K58

  • Driver in hóa đơn nhiệt khổ giấy K58 ATP
  • Driver in hóa đơn nhiệt ATP-230
  • Driver in hóa đơn nhiệt ATP-250
CODE SOFT
EPSON
 • Epson K76, K80

 • Epson K57, K58

EZ

GAINSCHA
GPRINTER
PRP
 • PRP K76, K80

  • Máy in nhiệt PRP-085 Full [driver + hướng dẫn sử dụng + tools] 
  • Driver in nhiệt PRP khổ giấy K80 PRP-085 UP 
  • Driver in nhiệt PRP khổ giấy K80 PRP-085 USE 
  • Driver in nhiệt PRP khổ giấy K80 PRP-085 IIIT
  • Driver in nhiệt PRP khổ giấy K80 PRP-085 US 
  • ​Driver in nhiệt PRP khổ giấy PRP-085 ; Model "TP-C160" (do CyberTech phân phối)
 • PRP K57, K58

  • Driver in nhiệt PRP K58 PRP-058
SEWOO
 • Sewoo K76, K80

  • Driver in nhiệt Sewoo K80  SLK-TS400 (Windows)
  •  
 • Sewoo K58

  •  
  •  
SUNPHOR
TOPCASH
XPRINTER
 • Driver in nhiệt XPrinter XP58-III
 • Driver in nhiệt XPrinter XP58-IIIK​
 • Driver in nhiệt Xprinter APOS 220 (APOS là dòng máy in Xprinter do ATO phân phối tại VN)

Đối tác